• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Om kringgående av LAS genom inhyrning från bemanningsföretag

Gästs bild
tis, 2009-12-22 15:52 av Gäst

Nä, det var ingen slump att frågan om inhyrning av tidigare uppsagd personal och kringående av återanställningsreglerna i LAS  debatterats så livligt de senaste veckorna i media, främst genom fallen Urban Outfitters och Euromaint.  Idag skriver företrädare ifrån de sex LO-förbunden inom  6F-samarbetet (dvs SEKO, Byggnads, Transport, Elektrikerna, Fastighets och Målarna) på DN-debatt att  ”8 av 10 beredda strejka mot inhyrd arbetskraft”.  I Dagens Industri fortsätter sedan ställningskriget genom att Christer Ågren, vice vd  på Svenskt Näringsliv,  ger svar på tal och menar att så problematiskt kan det ju inte vara att vara att arbeta som inhyrd. Bemanningsföretagen har ju trots allt (oftast) kollektivavtal.

Frågan har nu tydligt seglat upp som den allra viktigaste  för LO för den kommande avtalsrörelsen. Näst efter reallöneökningar då förstås.

Civilekonomerna delar LO-förbundens uppfattning i frågan om att det är fel att kringgå reglerna om företrädelserätt till återanställning efter uppsägning på grund av arbetsbrist genom att istället hyra in personal via bemanningsföretag. Särskilt som det ofta är exakt samma personer som hyrs tillbaka till sina gamla jobb men, som regel,  till sämre villkor och sämre anställningstrygghet.  Att detta kringgående idag är tillåtet och dessutom flitigt använt av många arbetsgivare, inte endast inom LO-området, är ett otyg. Frågan finns därför med i de gemensamma yrkandena från de fackliga organisationerna på Teknikavtalet som Sveriges Ingenjörer (och därmed också Civilekonomerna) står bakom.

Däremot är vi samtidigt väl medvetna om att bemanningsföretag, rent generellt, på många sätt är utmärkta arbetsgivare. Genom branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen finns numera bra kollektivavtal, såväl för arbetare som för tjänstemän och akademiker, och ett tydligt certifieringssystem som kraftigt har bidragit till att höja seriositeten och kvalitén hos företagen i branschen. Bemanningsföretagen har dessutom, inom våra medlemsgrupper, visat sig vara en effektiv väg in på arbetsmarknaden för nyutexaminerade och för akademiker med utländsk bakgrund.  Genom att komma ut på uthyrningsuppdrag har man fått in en fot på arbetsmarknaden hos en arbetsgivare  som sedan ofta lett till en fast tjänst i kundföretaget. 

Vi är alltså inte alls ute efter att stoppa bemanningsföretagens verksamhet.  Nej, det är just bara  det oschyssta kringgåendet av reglerna om företrädelserätten som vi vill stoppa.