• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Även prestigeuniversitet i USA ger kurser utanför kärnämnena

Benny Johanssons bild
mån, 2012-01-16 17:38 av Benny Johansson
"Flumkurser" kallas understundom kurser där nyttan och kopplingen till en students studieinriktning inte upplevs som solklar av betraktaren. De har också pekats ut som ett svenskt fenomen.

Nu berättar Högskoleverket att det högt ansedda Yale University i USA ger en kurs i "Nightlife Culture". Kursen innehåller föreläsningar om arbetet som disc jockey, fältstudier i New Yorks nattliv mm. Kursledaren säger att "... it´s not just about getting drunk. It´s about the history of it; the Harlem cabarets, understanding race, gender, sex, prohibition and the law".

Hur populär kursen har blivit framgår inte. Läs mer

Humaniora ska rädda ekonomerna

Benny Johanssons bild
tors, 2011-12-22 08:22 av Benny Johansson
Kriserna i ekonomin avlöser varandra. Finanskris, eurokris - och vad kommer sen? Ekonomernas rykte får sig samtidigt en törn. Blickarna riktas mot grundvalen för ekonomernas yrkesutövning - utbildningen.

Bara humaniora kan få ekonomin på rätt väg igen är rubriken på gårdagens understreckare i SvD. Den är mycket läs- och tänkvärd! En rapport från Stanforduniversitetet citeras. Den menar att en bred humanistisk bildning ses som en nödvändig resurs i samtiden, som också varje ekonomistuderande borde få som en integrerad del i sin grundutbildning. Läs mer

Avtal klara utan konflikt

Benny Johanssons bild
mån, 2011-12-12 16:43 av Benny Johansson
Årets avtalsförhandlingar på industrisidan har präglats av att parterna stått ovanligt långt ifrån varandra. Det har inte bara gällt parternas yrkanden och bud, utan det har handlat om hela den ekonomiska analysen. Länge såg det ut som om någon form av konfliktåtgärder var oundvikliga. Nu blev det - tidigt imorse - avtal utan konflikt. Avtalet ger 3,0 procent på 14 månader.

Konfliktvapnet skall alltid användas med väldigt stor försiktighet. Det gynnar det fortsatta samarbetet mellan parterna att ett avtal kunde tecknas utan konfliktåtgärder. Tidpunkten för en konflikt - både vad gäller konjunktur och tid på året - är dessutom dålig. Läs mer

Se om ditt hus när ekonomin stormar

Margareta Söderströms bild
fre, 2011-12-09 12:28 av Margareta Söderström
Vad som händer på arbetsmarknaden framöver är det ingen som vet men allt fler talar om en vikande trend. När orosmolnen drar ihop sig är det särskilt viktigt att se om sitt hus.

Läs mer

Nöjda medlemmar triggar till nya insatser

Benny Johanssons bild
tors, 2011-12-08 11:46 av Benny Johansson
Inom Civilekonomerna har vi i tio års tid årligen frågat de medlemmar som varit i kontakt med våra jourer vad de anser om servicenivån vid dessa kontakter.

Under dessa tio år har resultatet av våra mätningar årligen givit ett all-time high när vi räknar samman kategorierna "mycket bra" och "bra". Även årets siffra är all-time high - 86 procent. Ungefär 10 procent säger att kvaliteten är varken bra eller dålig och knappt 4 procent är missnöjda.

Såvitt vi vet finns det få jämförelsesiffror från andra förbund. Men själva tycker vi att siffrorna är bra. Läs mer

Viss ljusning i USA-konjunkturen kan påverka avtalsförhandlingarna

Benny Johanssons bild
tors, 2011-12-01 11:30 av Benny Johansson
Olika rapporter tyder på att konjunkturen i USA försiktigt går åt det positiva hållet. Samtidigt ser prognoserna för Europa dystra ut. Men en uppgång i USA är positiv även för den europeiska ekonomin. Balansgången i dessa scenarier är också av högsta vikt för de pågående förhandlingarna i svensk industri.

De fackliga organisationerna inom Industriavtalet -  IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer - sa igår nej till Opo:s bud. Arbetsgivarna sa ja, men tycker ändå att budet är för högt.

Det är åsikterna om svensk ekonomi och dess utveckling som gör att parterna står längre från varandra än vad som brukar vara fallet.  Många data visar att läget är bra, och de senaste tillväxtsiffrorna för den svenska ekonomin överraskade alla positivt. Kanske bekräftar det vad någon sa: Ekonomin går bra - det är börsen som går dåligt. Läs mer

Imorgon startar Civilekonomernas julkalender

Benny Johanssons bild
ons, 2011-11-30 16:28 av Benny Johansson
Imorgon startar Civilekonomernas julkalender. Varje dag fram till jul ställs frågor av varierande svårighetsgrad. Du som svarar rätt först av alla får pris!

Allt utspelar sig på www.twitter.com/civilekonomerna. Delta och lär dig mer. Frågorna är av varierande svårighetsgrad. Här skulle jag kunna ge några exempel, men då hinner ni ju kolla svaren i förväg. En ledtråd är ändå att förbundets hemsida, www.civilekonomerna.se, kan hjälpa till i vissa fall...

Chefer och anställda är lika ointresserade av varann - privat

Benny Johanssons bild
mån, 2011-11-28 18:14 av Benny Johansson
Manpower har presenterat sin Work Life undersökning. Gränsen mellan den privata och den professionella sfären håller på att suddas ut. Trots det är det endast en av tio anställda som önskar att de hade en närmare relation med chefen. Det intressanta är att det för chefernas del är likadant - endast en av tio vill ha en närmare relation till de anställda.

Undersökningen, Manpower Worklife, är intressant. Den speglar fenomen som inte förekommer i alla chefs- och medarbetarundersökningar, t.ex. i vilken utsträckning det flörtas på kontoren. Endast två procent uppger att de flörtat med chefen. Att gapskratta med eller inför chefen är mer accepterat - det har 64 procent gjort säger de. Läs mer

taggat

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Benny Johanssons bild
tors, 2011-11-17 18:06 av Benny Johansson
Individen är både subjekt och objekt i Civilekonomernas nya värdegrund och vision. Värderingarna utgår från civilekonomers betydelse för en positiv samhällsutveckling; arbetets värde som grund för välstånd och personlig utveckling samt en positiv inställning till ekonomisk tillväxt och internationalisering.

Civilekonomernas betoning av individen märks i visionen Civilekonomer utvecklar företag och samhälle, som säger att varje individ anses ha goda förutsättningar för ett rikt arbetsliv. Ett rikt arbetsliv präglas av engagemang, stimulans, stolthet och individens tillfredsställelse med sitt arbete. Det ger möjlighet till utveckling och karriär med bibehållen balans i livet. Att goda anställningsförhållanden, trygghet och bra ekonomisk ersättning ingår är en självklarhet. Läs mer

Representativa parter en förutsättning för den svenska modellen

Benny Johanssons bild
tis, 2011-11-08 10:51 av Benny Johansson
Medlingsinstitutet firar sitt 10-årsjubileum med att ge ut boken "Röster om lönebildning och medling". Den presenterades igår på en jubileumskonferens, där flera författare presenterade sina bidrag och en panel med journalister kommenterade. En röd tråd är legitimitet, dvs den svenska modellen bygger på en hög anslutningsgrad bland såväl fack som arbetsgivare.

Det var Anna Danielsson Öberg, som i journalistdelen av jubileumskonferensen, tyckte att ett genomgående drag i Röster om lönebildning och medling var en oro för att anslutningsgraden bland såväl fack som arbetsgivarorganisationer riskerar att bli för låg. Läs mer