• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Samförstånd präglar uppsägningsförhandlingar

Benny Johanssons bild
ons, 2012-03-07 16:50 av Benny Johansson
Uppsägningar kan ske på två grunder - arbetsbrist eller personliga skäl. Ju tidigare Civilekonomerna kopplas in i förhandlingarna ju snabbare och smidigare kan parterna finna en lösning i samförstånd.

En uppsägning är oftast en stor negativ händelse för den berörde, men kan också i ett längre perspektiv leda till bedömningen att det skedda var bra. Karriären byter inriktning eller i vart fall byter man arbetsplats. Särskilt för chefer är den smärtsamma erfarenheten viktig om  de själva ska säga upp medarbetare. Läs mer

Representativ demokrati skapar intolerans

Benny Johanssons bild
tis, 2012-03-06 17:43 av Benny Johansson
Representativ demokrati kan ge upphov till mindre tolerans mot åsikter som avviker från den egna. Det är ett av resultaten i Emma Bäcks avhandling ”Social and cognitive biases in large group decision settings”.

De här lite nedslående forskningsresultaten återges i Skolporten i en intervju med Emma Bäck. Hon konstaterar där att "generellt sätt tycker man att de som delar ens åsikt är väl pålästa och rationella medan de som har en avvikande åsikt är mer påverkade av grupptryck. Den här studien visar att formen för hur beslut fattas också påverkar uppfattningen om de som tycker annorlunda än man själv. De som fick reda på att elevrådet skulle bestämma, var mindre toleranta mot de med annan åsikt. Läs mer

Det är värt priset för kvinnor att ta på sig chefsjobb

Benny Johanssons bild
mån, 2012-03-05 10:51 av Benny Johansson
Med jämna mellanrum läser vi olika rapporter om att kvinnliga chefer stressar mer än sina manliga kollegor. Frågan en kvinna i karriären kan ställa sig är om man överhuvud taget ska tacka ja till chefsjobb. Det finns goda skäl att säga ja, men med hjälp av Civilekonomerna kan en medlem få goda råd i förväg.

En kvinna som funderar på erbjudande om chefskap ska också fundera över de fördelar som arbetet medför.  Våra undersökningar visar att chefer får mer stöd av sina närmaste chefer än icke chefer. De känner sig också mer delaktiga i sin roll och får mer av arbetsglädje och uppskattning för sitt arbete. Läs mer

Framtidens ledarskap

Benny Johanssons bild
tors, 2012-03-01 11:21 av Benny Johansson
Framtidens ledarskap var temat för Kontaktmannakonferensen 2012 arrangerad av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation och utförd av en duktig projektgrupp inom Söfre på Södertörns högskola under ledning av Louise Grape.

Att uttala sig om Framtidens ledarskap är inte lätt. Men kraven på ledarskapet följer av den näringslivsutveckling som man kan förvänta sig. Globalisering och internationalisering fortsätter och ställer krav på att vara kontaktbar inte bara på svensk kontorstid. 

Tempot ökar och det medför krav på snabbhet. Tiden för reflektion blir lidande. Läs mer

En marknad för akademiska ledare

Benny Johanssons bild
mån, 2012-02-27 18:02 av Benny Johansson
Utbyggnaden av universitet och högskolor till ett stort antal orter i landet har bidragit till att skapa en marknad för akademiska ledare. Det har professor Lars Engwall från Uppsala universitet funnit och skrivit om i "The Making of a Market for Academic Leaders". Universitet och högskolor kämpar på en marknad och det påverkar också deras relation till kunderna, som är studenter!

Den svenska utvecklingen ska ses i ljuset av att högre utbildning och forskning har vuxit påtagligt över hela världen efter andra världskriget. Universitetens ursprung är medeltida. Universiteten har haft en stark professionell karaktär och varit självstyrande.

De svenska universiteten och högskolorna delar Engwall in i gamla och nya. Till de gamla räknas de som startade 1965 (Umeå) och tidigare, till de nya de som startade 1970 (Linköping) och senare. Den första gruppen består av 10 stycken och den andra av 19 lärosäten. Läs mer

Samförståndets lov

Benny Johanssons bild
tors, 2012-02-16 08:58 av Benny Johansson
"I nationens intresse" var rubriken för Industridagen - ett arrangemang gemensamt för fack och arbetsgivare inom Industrin. Vikten av samförstånd i viktiga frågor var en röd tråd, men synen på exakta löneökningar kommer att skilja.

Det är en högre bildningsnivå i ekonomi hos svenska fackliga företrädare jämfört med amerikanska dito, tyckte Hans Bergström som är journalist och statsvetare. Han har bott i Sverige och Usa och intervjuat såväl amerikaner med erfarenhet av svenskt arbetsliv som vice versa.

Det är en större flexibilitet också med svenska fack jämfört med de amerikanska, menade han. I Usa är gränserna mellan white-collar workers och blue-collar workers oerhört låsta, menade han som exempel. Läs mer

Får vi någonsin gå i pension?

Benny Johanssons bild
ons, 2012-02-08 15:17 av Benny Johansson
Statsministern vill skapa möjlighet för oss att arbeta till vi blir 75 år. Av en del reaktioner att döma verkar det som om kommentatorerna uppfattade tanken som att alla skulle arbeta till 75. Att skapa möjligheter innebär inte det, utan är positivt.

Trots att pensionssystemet förändrades för, i dessa sammanhang, inte så länge sedan är det allt mera klart att ökande medellivslängd i befolkningen gör att pengarna helt enkelt inte kommer att räcka. För att inte skapa en grekisk reaktion av typ: "Rör inte min pensionsålder" är vägen att gå frivillighetens.

Den vägen svarar också väl mot inställningen idag. Många människor har arbeten som gör att de vill och kan arbeta längre. Det ska självklart löna sig och det ska uppmuntras. Läs mer

Studentmedarbetare - är det kejsarens nya kläder?

Benny Johanssons bild
tors, 2012-02-02 16:07 av Benny Johansson
Dagens Eko uppmärksammade idag något som kallas studentmedarbetare. Det är studenter som anställs på timbasis. Lönen angavs vara 75 procent av ingångslön. Svenskt Näringsliv har i en rapport menat att en massa regler försvårar för företag att anställa studentmedarbetare. De hävdar också att "varken företag, studenter eller fackförbund ser ... därför relevanta sidoarbeten som ett naturligt steg in på arbetsmarknaden". Från vårt perspektiv känns bilden och argumenten lite märkliga.

Det är alltid en risk med svepande omdömen. Man riskerar att svepa ut barnet med badvattnet. Eller finare uttryckt: Det man vinner i generaliserbarhet förlorar man i precision.

I det är fallet har Svenskt Näringsliv i hög grad missat precisionen.

Civilekonomerna, i samarbete med landets lärosäten, har i många år nu regelbundet undersökt hur det går för ekonomstudenterna efter examen. Senast i måndags refererade jag till rapporten Tre år efter examen i ett blogginlägg. Läs mer

Överskott på ekonomer 2020?

Benny Johanssons bild
mån, 2012-01-30 14:35 av Benny Johansson
Länsstyrelsen i Stockholm har presenterat en prognos för länet där de räknar med att det blir ett överskott av ekonomer fram till år 2020. Prognoser bygger på antaganden och framskrivningar. De är därför kvalificerade bedömningar. Vi har mött prognoser tidigare som predikar överskott av ekonomer, men hittills har verkligheten sett annorlunda ut. Ekonomers arbetsmarknad breddas och prognoserna kommer på skam.

Det går mestadels relativt bra för ekonomer på arbetsmarknaden.  Det visar de årliga uppföljningar som Civilekonomerna gör tillsammans med landets lärosäten och publicerar i rapporten Tre år efter examen. Läs mer

Företagande i fokus

Benny Johanssons bild
mån, 2012-01-23 10:43 av Benny Johansson
Akademisk utbildning är till nytta för entreprenörer, konstaterade Jonas Gabrielsson på Saco:s konferens "Så skapar vi tillväxt". Det passar väl in i de utvecklingstendenser som professor Eric Giertz, rektor för KTH Executive School, ser för tjänstesektorn.

Saco-förbunden, bland dem Civilekonomerna, har ett stort antal medlemmar som är egna företagare. I en forskningsrapport "Akademikern som företagare" framgår motivet: viljan att bli sin egen chef och en längtan efter en frihet att själv bestämma över sin arbetstid. Läs mer