• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Föräldralediga kvinnliga chefer gynnas lönemässigt

Benny Johanssons bild
tis, 2012-05-08 15:36 av Benny Johansson
Civilekonomerna har undersökt hur föräldraledigheten påverkar karriären för våra kvinnliga medlemmar. Undersökningens svarsfrekvens var 57%.

Att föräldraledighet bromsar karriären för många kvinnor får Civilekonomerna ofta signaler om. Det är naturligt eftersom det är när medlemmar behöver vår assistans som de hör av sig. Vi blev därför nyfikna på hur det ser ut för medlemmarna som helhet och gjorde en postal enkät. Läs mer

Kvinnor ratas i USA - landet utan LAS

Benny Johanssons bild
fre, 2012-04-27 10:21 av Benny Johansson
Det visar sig att i USA, landet som inte kan beskyllas för rigida regler om anställningsskydd, drabbas kvinnor hårdast när krisen leder till färre arbetstillfällen. I Sverige brukar några hävda att sådana effekter är en följd av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Påståendet kan starkt ifrågasättas.

Åtta av tio som fått lämna finansindustrin i USA  sedan krisen slagit till har varit kvinnor. Det skriver SvD under rubriken: Finansindustrin kapar bort kvinnorna.  Kvinnorna har fått ta smällen när det blev neddragningar. Dessutom visar det sig att kvinnorna blir försiktigare. Man värnar om den plats man har hellre än att försöka avancera.

Att bli försiktig och sitta still i båten är en rimlig reaktion när det stormar. Läs mer

Sex lärosäten har bristande kvalitet i ämnet nationalekonomi

Benny Johanssons bild
ons, 2012-04-25 16:07 av Benny Johansson
Högskoleverket har granskat kvaliteten på ekonomutbildningarna. Hela Ekonom-Sverige väntar med spänning på resultatet. Idag släpptes en rapport om ämnet nationalekonomi. Handelshögskolan i Stockholm har fått det högsta betyget. 10 lärosäten får omdömet "hög kvalitet" och sex stycken "bristande kvalitet".

Den nu genomförda utvärderingen avser kandidatprogrammen.  På Högskoleverkets hemsida går det att se resultaten för varje lärosäte. De sex lärosäten som får omdömet "bristande kvalitet" är Högskolan i Dalarna, Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet. Läs mer

Attityder hindrar äldre på arbetsmarknaden

Benny Johanssons bild
fre, 2012-04-20 12:58 av Benny Johansson
Den viktigaste förutsättningen för ett längre arbetsliv är att ändra arbetsgivarnas ovilja att behålla och anställa äldre arbetskraft, sammanfattar Pensionsåldersutredningen. Den insikten kommer inte som en överraskning för oss som dagligen lever med hur arbetsmarknaden fungerar och påverkar människor.

De flesta hinder för att få fler äldre i arbete eller att arbeta längre finns på efterfrågesidan, säger Pensionsåldersutredningen. Det finns attityder som gör att äldre arbetskraft inte efterfrågas. Läs mer

Hur det var och hur det kan bli

Benny Johanssons bild
tors, 2012-04-19 08:15 av Benny Johansson
Uppnådda framgångar upplevs snart som självklara och en del av vardagens fundament. Vi som arbetar med fackliga frågor vet att så inte är fallet. Att förklara att löner inte höjs av sig själva, att pensionerna inte räcker långt om inte avtalspensionerna funnes, att semesterregler förbättras i avtal - för att ta några exempel - måste ständigt pågå. Idag tänker jag berätta hur det såg ut 1948. Det är en bild av hur det var, men inte en helt orimlig bild av hur det skulle kunna bli igen.

Då, 1948, var anställningsförhållandena för tingsnotarier och andra helt oordnade.  Det beskrivs i en intervju med en kvinnlig jurist, gjord 1974 när hon var rådman i Stockholm. Läs mer

Bologna - ett exempel på missvisande information

Benny Johanssons bild
tis, 2012-04-17 16:56 av Benny Johansson
Civilekonombloggen har behandlat den viktiga frågan om information som lämnas till blivande studenter. En vanlig missuppfattning som sprids är att Bologna-processen innebär att grundutbildning är tre år och den avancerade nivån är två. Så är det inte.

Bologna-processen har flera syften. Dessa är att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde. I syfte att främja rörligheten vill man göra utbildningen mer jämförbar, och det ska också vara tydligt på vilken akademisk nivå den hör hemma.

Den akademiska utbildningen delas in i nivåer: grund-, avancerad och forskarnivå. Grundutbildningen ska vara tre år - därom är alla överens. Redan efter tre år ska kunskaperna vara sådana att personen är anställningsbar. Läs mer

Spill - en henblogg

Benny Johanssons bild
ons, 2012-04-04 11:10 av Benny Johansson
Igår skrev jag, förutom blogginlägg, en ledare till kommande nummer av Civilekonomen. Det handlar om kunskap och anställningsbarhet. Sen var det några funderingar som blev över. Spill, helt enkelt.

Just nu kan jag inte avslöja mer än att ledaren handlar om kunskap, bildning och anställningsbarhet. Flera diskussioner pågår kring dessa begrepp, men ännu har ingen gift ihop dem. Risken är ju nu att någon hinner före, även om jag för spänningens skull inte tänker säga mer än så här,  just nu. I denna del.

När man ska koncentrera sina spretiga tankar till ledarens utrymme om maximalt 1 650 tecken blir det lätt någon tanke över. Den här gången räckte inte utrymmet till för att också fundera kring begreppet allmänbildning. Hur skiljer sig den från vanlig bildning? Läs mer

Vinklad information minskar studentens valfrihet

Benny Johanssons bild
tis, 2012-04-03 16:26 av Benny Johansson
En student är inte en vanlig konsument var temat för den förra Civilekonombloggen. Lärosätena informerar, men studenterna är deras kunder. Studenterna har stor tilltro till vad lärosätena säger, men de behöver fler källor för sina ställningstaganden. Blivande studenters valfrihet mår bra av det.

En diskussion förs nu om  civilekonomutbildningen ska vara fyra- eller femårig. Några lärosäten tolkar Bologna-processen som att den ska vara femårig. Det menar vi och andra är fel. Bologna innebär att grundutbildningen är tre år. Den avancerade nivån därefter kan vara både ett och två år.

Det är inte lätt för en student att bilda sig en egen uppfattning. Här är några aspekter från vårt perspektiv. Läs mer

En student är inte en vanlig konsument

Benny Johanssons bild
tis, 2012-03-20 10:28 av Benny Johansson
Ett lärosätes rykte är en viktig grund för rekryteringen av studenter. Lärosätena agerar på en marknad med reklam riktad till en relativt oinformerad grupp. Studenterna behöver fler och oberoende aktörer för att kunna bilda sig en uppfattning om sitt viktiga utbildningsval.

Amerikanska business schools har stått modell för resten av världen. I de skandinaviska länderna används begreppet handelshögskola, som har sitt ursprung i tyskans Handelshochschule. Begreppet används både för fristående lärosäten som för universitetsbaserade skolor. De amerikanska skolorna var redan från början integrerade i universiteten, medan de europeiska motsvarigheterna ofta var självständiga institutioner. Att begreppet handelshögskola har överlevt i de skandinaviska länderna kan förklaras med att de redan tidigt var framgångsrika. Läs mer

Människan och måttstocken

Benny Johanssons bild
fre, 2012-03-09 12:24 av Benny Johansson
Dagens blogginlägg är helt stulet. Det är skrivet av Robert Lundin, Marknads- och Varumärkesansvarig på Civilekonomerna, för NyckeltalsInstitutets första nyhetsbrev 2012. Alla mätningar är relativa, men valet av mätpunkt att relatera till är oerhört viktig. "Förstör inte ackordet", var en vanlig fras förr i världen.

Så skriver Robert:

  Läs mer