• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Den svenska auktoriserade revisorn fyller 100 år

Benny Johanssons bild
fre, 2012-06-29 09:43 av Benny Johansson
De viktiga auktoriserade revisorerna fyller 100 år. Det är i en tid när förändringar i hög grad tornar upp sig vid horisonten. Med andra ord kan revisorer och deras kunder se fram mot dynamiska tider.

Det är många olika aspekter som diskuteras när det gäller de auktoriserade revisorernas uppdrag och verksamhet. Hela värdet av revision ifrågasätts till och med eftersom relevansen av finansiell rapportering ifrågasätts. Det leder till osäkerhet och att finansiella rapporter inte används för beslutsfattande på det sätt som avsetts. Läs mer

Facken och de arbetslösa medlemmarna

Benny Johanssons bild
tors, 2012-06-28 10:17 av Benny Johansson
Fackens insatser för sina arbetslösa medlemmar diskuteras från tid till annan, med lite olika förtecken. Civilekonomerna vill självklart ha en bra verksamhet för alla sina medlemmar oavsett om de har arbete eller för tillfället råkar vara arbetslösa.

Det pågår en diskussion där det hävdas att facken saknar intresse för sina arbetslösa medlemmar. Det hävdas till och med att parterna (som ju inte alltid har gemensamma intressen i varje givet ögonblick) stänger ute människor från arbetsmarknaden. Resonemanget är underligt för oss som är verksamma på den marknad som arbetsmarknaden faktiskt är. Det låter som om vi parter skulle liksom sitta kring ett bord och bestämma vilka som ska vara insiders och vilka som ska vara outsiders. Så är det självfallet inte! Läs mer

Åldern stökar till det i arbetslivet

Benny Johanssons bild
tors, 2012-06-21 13:53 av Benny Johansson
Kompetenta Trygghetsrådet TRR har gett ut en bok: Du har fel ålder. Den handlar helt enkelt om åldersnojan på arbetsmarknaden.

Det känns som en beklämmande paradox: Vi är alla i fel ålder, vi som är på arbetsmarknaden. Så enkelt, kan man tycka, det borde vara att fokusera på kompetens och matchning med befattningskraven. Men så är det inte säger TRR i boken, som uppmärksammas i dagens SvD. Läs mer

Nöjdheten är stor med Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa

Benny Johanssons bild
fre, 2012-06-15 13:51 av Benny Johansson
Arbetslöshetsförsäkringen är under diskussion. Ska den vara obligatorisk eller frivillig (som den är idag). Vem ska sköta administrationen? Det finns för- och nackdelar med olika lösningar. Under alltihop ligger olika synsätt vad gäller dagens koppling mellan A-kassorna och de fackliga organisationerna.

Årets medlemsundersökning visar att A-kassornas medlemmar är nöjda med kassornas service och administration, men inte med själva försäkringen.

För oss är resultatet glädjande. Civilekonomerna samarbetar, liksom övriga Saco-förbund och Vårdförbundet, med Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA). Just AEA får en toppnotering med 76 av 100 möjliga. Kassorna i sin helhet får 70. Läs mer

Medlem får rekordstort skadestånd

Benny Johanssons bild
tors, 2012-06-14 08:32 av Benny Johansson
Diskriminering i arbetslivet är inte tillåten. Svårigheten är ofta att på ett juridiskt hållbart sätt visa att diskriminering skett. Lyckas man med det ska skadeståndet sättas så att det motverkar överträdelser av diskrimineringslagen. Det har nu en av våra medlemmar fått uppleva, som fått ett unikt högt skadestånd.

Vår medlem var en uppskattad medarbetare i det företag han var anställd. I december 2009 fick han en löneförhöjning om drygt 6 000 kronor per månad. (Det händer ju oftast inte vem som helst!) I februari 2010 fick medlemmen också påbörja ett utvecklingsprogram. Tanken var att han skulle vara bolagets ekonomiska strateg i ett antal bolag i Sverige och utomlands. Läs mer

Saco-P är samverkan mellan privata akademikerförbund

Benny Johanssons bild
tors, 2012-05-31 16:29 av Benny Johansson
Akademikerförbundens medlemmar har samma utbildningsbakgrund. Det gör att medlemmarna ofta finns på hela arbetsmarknaden. För att få stordriftsfördelar samverkar vi så ofta som möjligt. På den privata sektorn profilerar vi oss nu mer under namnet Saco-P.

Saco-P är samlingsnamnet för alla akademikerförbunds medlemmar på den privata sektorn. Där samarbetar vi om löneavtal på den privata sektorns branscher och andra gemensamma frågor. Saco- P vill att akademiker ska prioriteras, eftersom de är viktiga för företagen och därmed hela samhällets tillväxt. Läs mer

Het debatt om kvalitetsutvärderingen

Margareta Söderströms bild
fre, 2012-05-25 08:52 av Margareta Söderström
I går arrangerade Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation ett seminarium om utvärderingen av ekonomexamina. Med i panelen fanns representanter från utbildningsdepartementet, Högskoleverket, näringsliv, politiska partier och studenter.

Den första punkten som diskuterades handlade om den utvärderingsmetod som använts. Man har valt att enbart utvärdera examensarbetena, vilket några av deltagarna tyckte var en för begränsad del av utbildningen. Men de flesta ansåg ändå att dessa gott representerar kvaliteten i den utbildning som bedrivs – ska examensarbetet bli bra behöver grunden läggas redan den första terminen. Läs mer

Intressant om arbetsmarknaden

Benny Johanssons bild
tors, 2012-05-24 12:07 av Benny Johansson
Att jämföra erfarenheter av arbetsmarknaden är alltid intressant för oss som följer dess förändring. Igår gavs möjlighet för företrädare för akademikerförbunden inom privat sektor att träffa representanter för Trygghetsrådet TRR.

Trygghetsråd finns det flera på arbetsmarknaden. De har tillkommit genom förhandlingar mellan parterna och finansieras genom att pengar tas från lönesumman på de företag som är medlemmar. Dessa har i regel kollektivavtal, men hängavtal kan också förekomma. TRR har 32 000 företag med cirka 700 000 anställda som medlemmar. Läs mer

Myter punkteras

Benny Johanssons bild
fre, 2012-05-18 17:27 av Benny Johansson
Så har då Högskoleverkets (HSV:s) granskning av ämnet företagsekonomi presenterats. HSV säger att syftet är att alla blivande studenter ska kunna välja mellan olika utbildningar som alla håller hög kvalitet. Deras blivande arbetsgivare ska vara trygga i vetskapen att de personer de anställer har de kunskaper och färdigheter som utbildningen ska leda till.

En vanlig myt som florerat är att alla utbildningar håller ungefär samma kvalitet. Den nu presenterade utvärderingen visar med all tydlighet att så inte är fallet. En annan myt är att det bara är stora universitet som kan erbjuda en högkvalitativ utbildning. Inte heller det stämmer med utvärderingen.

Över 53 000 studenter läser för närvarande företagsekonomi. Till höstens kurser och program är det nära 43 000 sökande. Väldigt många är med andra ord direkt berörda av den nu genomförda utvärderingen. Läs mer

Avtal inom IT öppnar för fler avtal med Almega

Benny Johanssons bild
ons, 2012-05-09 16:15 av Benny Johansson
Ett nytt löneavtal har tecknats nu på eftermiddagen mellan Almega IT och Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för akademikerförbunden. Avtalet följer industrinormen.

Det nya löneavtalet inom IT-området är ett processlöneavtal med en stupstock på 2,6%. Det kompetensutvecklingsprojekt som överenskoms 2010 har ersatts med att 0,2% tillförs löneutrymmet för 2012. Lönerevisionsdatum är den 1 april 2012. Läs mer