• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

En jämställd karriär är vårt tema för 2013

Benny Johanssons bild
ons, 2013-01-09 09:33 av Benny Johansson
Civilekonombloggen ger idag några inblickar i Civilekonomernas verksamhet det kommande året.

Arbetsåret 2013 har precis lämnat startblocket. Det är alltid spännande att möta ett nytt år. Allt är dock  inte nytt i verksamheten. Civilekonomernas starka fokus på den individuella medlemsservicen kommer att fortsätta. Medlemmarna har återigen gett oss ett väldigt gott betyg (all-time high) för servicen i våra jourer. Det värmer och det sporrar! Läs mer

I detta svinde världslopp

Benny Johanssons bild
mån, 2012-12-17 09:22 av Benny Johansson
När redan Gustaf I (Vasa) tyckte att tiden rusade iväg alldeles för fort känner man sig inte så originell som tycker så idag. Men takten kan ju inte ha ökat ända sedan dess? Det förtar inte att år 2012 känns som om det bara rusat förbi. Mycket har uträttats och många bra saker har skett i det upplevda snabba förloppet.

När 2012 gick in hade vi på Civilekonomerna några viktiga saker framför oss. Förbundet skulle fira sitt 75-årsjubileum, en ny förhandlingschef skulle tillsättas, processen att hitta en ny förbundsdirektör påbörjas och helst avslutas, vi ville nå till 40 000 medlemmar och verksamheten skulle ske på en hög nivå. Dessutom behövde vi finna nya lokaler för kansliet. Läs mer

Kopplingen mellan nyckeltal och kostnadsminskningar är begränsad

Benny Johanssons bild
tors, 2012-12-13 16:36 av Benny Johansson
Professor Sven Siverbo har studerat kostnadseffekter av benchmarking och funnit att kopplingen är begränsad. I vissa fall har kostnaderna ökat.

Det är tidningen Kommunal Ekonomi som redovisar de här överraskande och lite negativa resultaten.

Låt mig först berätta att studien avser nyckeltalsbaserade kostnadsjämförelser och kvalitetsjämförelser samt processbenchmarking (behändigt ord), som innebär att man studerar andra verksamheter i syfte att kopiera/lära av. Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomutbildning

Benny Johanssons bild
tors, 2012-11-29 16:30 av Benny Johansson
Detta blogginlägg är en direkt fortsättning på det föregående, som beskriver vad som utmärker de tio bästa europeiska Masters of Management. Det krävs en resursförstärkning och det finns flera viktiga utmaningar. Hög kvalitet på utbildningen handlar inte bara om individerna och den internationella arbetsmarknaden. Det handlar om att företag och myndigheter utvecklas och att ekonomer efterfrågas på den nationella arbetsmarknaden.

Utifrån beskrivningen av vad som utmärker de bästa utbildningarna drar Civilekonombloggen slutsatser för de svenska ekonomutbildningarna. Även detta underlag bygger på det anförande Allan Malm, professor och Senior Vice Dean höll på konferensen Den Framtida Civilekonomen för en månad sedan. Det saknas inte utmaningar! Läs mer

Svensk ekonomutbildning jämfört med de 10 bästa i Europa

Benny Johanssons bild
tors, 2012-11-29 15:50 av Benny Johansson
För att skapa en svensk akademisk ekonomutbildning av hög internationell kvalitet är det viktigt att jämföra sig med goda exempel. Civilekonombloggen beskriver vad som kännetecknar de 10 bästa i Europa.

Utbildningsfrågor diskuteras ofta enbart på det nationella planet. Samtidigt talas det om att svensk utbildning ska klara sig bra i ett internationellt perspektiv. Regeringen vill se Nobelpristagare, låt vara att de tycks nöja sig med sådana inom medicin och kanske fysik. Men det är viktigt för alla utbildningsinriktningar att göra jämförelser internationellt. Läs mer

Jämställdheten trampar vatten

Benny Johanssons bild
tors, 2012-11-22 12:33 av Benny Johansson
Jämställdheten trampar vatten, säger Statistiska Centralbyrån (SCB) medan Konjunkturinstitutet (KI) ser att kvinnornas position på arbetsmarknaden stärkts, men det s.k. lönegapet ökar relativt kraftigt i de högsta inkomstgrupperna. Ändå har skillnaden minskat sedan år 2000.

Att jämställdheten trampar vatten är en slutsats SCB drar utifrån sin sammanställning På tal om kvinnor och män. Det är preskriberat nu, men som aktiv i Saco/Sr-föreningen på SCB var jag en gång i tiden med om att driva på för att just På tal om kvinnor och män skulle ges ut. Läs mer

Intresse styr valet av utbildning

Benny Johanssons bild
tis, 2012-11-20 10:33 av Benny Johansson
Adecco har gjort en karriärundersökning. Den visar att intresset väger tungt när unga gör sitt utbildningsval. På Adecco verkar man vara lite förvånade över resultaten. Civilekonombloggen är det inte.

Undersökningen visar att 37% väljer utbildning efter hur arbetsmarknaden ser ut, enligt artikel i SvD: Intresset väger tungt. Resten har ingen kunskap om förutsättningarna eller bryr sig. Projektledaren på Adecco uttrycker förvåning: "Vi trodde nog att studenterna skulle titta mer på hur arbetsmarknaden ser ut vid valet av utbildning, men det är en tydlig trend att de unga väljer mer efter intresse".

Civilekonombloggen är inte lika förvånad och ser några goda skäl för det: Läs mer

Arbetsgivare och arbetstagare ser olika på skälen för att ta ett nytt jobb

Benny Johanssons bild
tis, 2012-11-13 10:01 av Benny Johansson
Arbetsgivare och arbetstagare ser olika på vad som gör att en individ byter arbete. Lön kommer högst hos arbetstagarna, men arbetsgivarna tror inte att lönen har så stor betydelse.

Civilekonombloggen har fått ta del av resultat av en intressant undersökning från Poolia, som presenterades på konferensen Den framtida Civilekonomen nyligen. Den visar att bra lön och utmanande arbetsuppgifter är de viktigaste kriterierna för att ta ett nytt jobb. Men arbetsgivarna tror att det är på annat vis.

Poolias undersökning vänder sig till över 1 000 arbetstagare och 500 arbetsgivare. Det är alltså ett omfattande grundmaterial, som ligger till grund för resultaten. Läs mer

Illavarslande varsel

Benny Johanssons bild
fre, 2012-11-09 12:25 av Benny Johansson
Att konjunkturen bromsar in är bedömarna ense om. Men data de bygger på är inte dagsfärska. I nuläget med dagliga larmrapporter är det därför lätt att se svart. Det är också lätt att stapla dystopier på varann. En ordentlig genomgång av de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen gjordes häromdagen.

Medlingsinstitutet ordnar årligen en konferens om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Det är en bra genomgång för oss i förhandlarbranschen där olika experter medverkar. I år var det Olle Djerf (OD) från Industrins Ekonomiska Råd (IER);  Göran Hjelm (GH) från Konjunkturinstitutet (KI) och Barbro Wickman-Parak (BWP) från Riksbanken. Många paranteser blev det där att hålla reda på. Läs mer

Två erfarna rävar delar med sig

Benny Johanssons bild
mån, 2012-11-05 17:57 av Benny Johansson
Det fackliga medlemskapet är inte bara en möjlighet att få del av service, stöd och support. Fackliga organisationer är föreningar och styrs av medlemmarna. Ute på arbetsplatserna finns akademikerföreningar. Inom staten kallas de Saco-S-föreningar. Civilekonombloggen har intervjuat två medlemmar som är verkliga trotjänare i det fackliga arbetet inom Skatteförvaltningen.

Roger Castefelt är ordförande för hela Saco-S i Skatteverket, och började sitt fackliga arbete "lite djupare" 1991. Lars Falck trädde in redan 1988 och har sedan 1991 varit ordförande i styrelsen för Älvsborgs län. Det är två mycket erfarna lokala förtroendemän som delar med sig av sina erfarenheter. Båda sitter också i Saco-S representantskap, som är förhandlingsorganisationen Saco-S högsta beslutande organ.

Hur länge har ni arbetat i Skatteförvaltningen, frågar Civilekonombloggen lite inledande mjukt? Läs mer