• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Möjlighet till dubbelanslutning upphör

Benny Johanssons bild
mån, 2013-03-18 17:25 av Benny Johansson
I många år har Akademikerförbundens medlemmar inom industrins område kunnat vara medlemmar både i sitt förbund och i Unionen (tidigare i SIF) till priset av en avgift. Skälen för denna särlösning har med tiden tunnats ut. Nu upplever Akademikerförbunden att nackdelarna för medlemmarna överväger.

Det förs en diskussion där begreppen "Facket tycker...", "Facket säger..." eller "Facket gör..." är vanliga. Men - det finns inte ett fack med gemensam ideologi och gemensamma åsikter, även om det naturligtvis finns många gemensamma nämnare. Läs mer

Civilekonomer som är egna företagare har nytta av medlemskapet

Benny Johanssons bild
mån, 2013-02-25 11:58 av Benny Johansson
Många som är egna företagare tänker inte alltid på att deras fackliga organisation erbjuder förmåner och service för dem. Så gör t.ex. Civilekonomerna och Civilekonombloggen intervjuar Ann-Kristin Eriksson och Lisa Eriksson som arbetar med frågorna på förbundskansliet.

I korridoren möter jag Ann-Kristin Eriksson och Lisa Eriksson. Båda arbetar som en del av sina uppgifter med Civilekonomernas verksamhet för medlemmar som är egna företagare. Jag fångar dem för en snabb intervju när de är på väg till ett av förbundets seminarier för egna företagare.

Civilekonomerna är ju en facklig och intresseorganisation - är det naturligt att vara medlem när man är egen föregare? Läs mer

Ledarskap med ett leende

Benny Johanssons bild
tors, 2013-02-21 14:58 av Benny Johansson
En tidning med leende företagsledare lockar till tankar omkring ledarskapet och dess krav. Kan och ska man gå runt och le? Jaan Grünberg på Uppsala universitet har skrivit och jag har några egna funderingar i frågan.

Ledarskap och chefskap omges av många förväntningar, föreställningar, fakta men också fantasier. Genom den stora betydelse ledarskapet har för att organisationen ska vara framgångsrik och medarbetarna kompetenta, utvecklade och stolta över sin arbetsplats är det inte konstigt.  Men är det förenligt med ledarskap att le?

Frågan kan tyckas konstig, men Jaan Grünberg, som är biträdande professor på Departement of Business Studies vid Uppsala Universitet, väcker den i en artikel i tidningen Mercury, som ges ut av dem. Läs mer

Om lönebildning och avtalsrörelsen 2013

Benny Johanssons bild
tis, 2013-02-19 09:42 av Benny Johansson
Civilekonomernas syn inför avtalsförhandlingarna, som pågår inom industrins område, är ämnet för denna blogg som också ger förslag till hur medlemmar kan förbereda sig inför årets lönesamtal. Civilekonomers reella bidrag för verksamheten måste vara i fokus och lönesamtalen ger medlemmen möjlighet att själv peka på sina bidrag till måluppfyllelsen i verksamheten.

Civilekonomer har en specifik kompetens, som handlar om förmåga att hushålla med samhällets och företagets resurser på ett sätt som skapar lönsamhet och långsiktig hållbarhet. Civilekonomer har också en central roll i att kommersialisera innovationer och då det gäller utvecklingen av organisation och marknadsföring. Läs mer

Sekelgamla löneskillnader fixas svårligen i löneförhandlingar

Benny Johanssons bild
mån, 2013-02-11 12:29 av Benny Johansson
I slutet av 1800-talet kunde de - ogifta - kvinnorna ta de första stegen ut på arbetsmarknaden. De fick lägre lön än männen. Dessa löneskillnader lever kvar, som Civilekonombloggen konstaterar och för också ett resonemang om dessa verkligen kan åtgärdas inom ramen för sedvanliga löneförhandlingar

Det är nyttigt att läsa historia. I helgen har jag ägnat mig åt Sveriges Historia 1830 - 1920, som tar tematiska grepp om utvecklingen. För mig som är född i det förra årtusendet känns det förra sekelskiftet inte så oerhört avlägset. Att läsa om arbetsmarknadens utveckling blir en väckar-klocka. Läs mer

Seminarier rustar för lönesamtal

Benny Johanssons bild
mån, 2013-02-04 12:19 av Benny Johansson
Civilekonomernas medlemmar är ofta på arbetsplatser med s.k. processavtal. För att de ska fungera på avsett sätt är det bra att vara rustad med kunskaper och fakta. Lise Iderström, ombudsman på Civilekonomerna, håller som bäst på att förbereda dessa och Civilekonombloggen ställer några nyfikna frågor.

Nyfikenheten har bubblat inom mig ett tag. Hur går det med förberedelserna för årets löneseminarier? Jag går in till Lise Iderström, som idogt arbetar med förberedelserna. Hon tittar upp lite frånvarande, djupt absorberad av excell-listor och halvfärdiga power-points. Läs mer

Oförklarligt ojämställt

Benny Johanssons bild
tis, 2013-01-29 11:39 av Benny Johansson
En jämställd karriär är temat för Civilekonomerna under 2013. Trots många års arbete står jämställdheten och stampar och det finns också tecken på tillbakagång. I denna krönika funderas kring varför det är så.

Civilekonomernas Robert Lundin, som är marknadsansvarig, funderar i följande krönika till Nyckeltalsinstitutet om varför jämställdhetsarbetet inte går i mål. Robert har varit vänlig nog att låta mig återge den här i Civilekonombloggen: Läs mer

Vikten av studentengagemang

Benny Johanssons bild
mån, 2013-01-28 14:43 av Benny Johansson
"Att engagera sig innebär otroligt många positiva saker, bland annat att få träffa många intressanta människor från olika miljöer och dessutom få en unik chans att påverka din egen utbildning och framtid!" Det säger Izabelle Ellison, som är ordförande i Civilekonomernas Studerandeutskott. Hon berättar i denna blogg mer om utskottet och sitt personliga engagemang.

Civilekonomernas Studerandeutskott är ett av fyra utskott som Förbundsstyrelsen har som hjälp i sitt arbete med att leda förbundet mellan Fullmäktiges möten vartannat år. De övriga utskotten är: Arbetsmarknads-, Kommunikations- och Professions- och Utbildningsutskottet. Även i dessa utskott finns representanter för studerandemedlemmarna. Läs mer

De fem vanligaste saker som man ångrar i sin karriär

Benny Johanssons bild
tors, 2013-01-17 17:45 av Benny Johansson
Det finns fem vanliga företeelser som människor ångrar i sina karriärer. De beskrivs här. Civilekonombloggen trasslar till det genom att fråga: Lönar det sig att ångra sig?

Vad ångrar människor mest i sina karriärer? Frågan är intressant, det är känsligt att prata om karriär och särskilt om man i efterhand tycker att vissa saker skulle gjorts annorlunda.

I en blogg från Harvard Business Review har Daniel Gulati skrivit om The Top Five Career Regrets. Inlägget bygger på samtal med 30 personer mellan 28 och 58 som fick frågan vad de, så här långt, ångrar mest i sina karriärer. Här kommer listan: Läs mer

Låg medelålder bland Civilekonomernas medlemmar

Benny Johanssons bild
tors, 2013-01-10 12:01 av Benny Johansson
Civilekonomerna har unga medlemmar. Det viktiga är inte åldern i sig utan att verksamheten reflekterar medlemmarnas behov. Och behoven växlar under arbetslivet.

Det finns en bild av att de fackliga organisationerna i huvudsak har medlemmar, som är äldre. Nu är ju det inget fel i sig, att bli gammal. Underförstått ligger i den här bilden att de fackliga organisationerna saknar förmåga att förnya sig och därmed inte attraherar de unga.

Och visst är det också så att vissa förbunds medlemskårer är ganska ålderstigna, samtidigt är ju också medelåldern hög inom många yrken. Dessa saker bör jämföras parallellt. Läs mer